<div align="center"> <h1>Witamy na witrynie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze</h1> <h3>Oficjalna witryna Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze</h3> <p>szkoła, zawodowa, liceum, technikum, wieczorowa, dzienna, technikum ekonomiczne, zarządzanie informacją, liceum profilowane</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://213.25.228.74/zszio" rel="nofollow">http://213.25.228.74/zszio</a></p> </div>